Radne dozvole u Hrvatskoj

Radne dozvole za EU
Radne dozvole u Hrvatskoj

Zakonom o strancima propisano je da državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj na  temelju  dozvole  za  boravak  i  rad  ili  potvrde  o  prijavi  rada,  ako  Zakonom  nije  drugačije propisano. Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'. Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos. Poslodavac  može  zaposliti  državljanina  treće  zemlje  samo  na  onim  poslovima  za  koje  mu  je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada. Poslodavac  ne  smije  zapošljavati  državljanina  treće  zemlje  koji  nezakonito  boravi  u  Republici Hrvatskoj niti se koristiti njegovim radom.  Prekršajnim  odredbama  Zakona  o  strancima  propisane  su  novčane  kazne  i  mjere  u  slučaju nepoštivanja naprijed navedenih pravila.  

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca
s kojim je zasnovao radni odnos.
Poslodavac  može  zaposliti  državljanina  treće  zemlje  samo  na  onim  poslovima  za  koje  mu  je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada.


Poslodavac  ne  smije  zapošljavati  državljanina  treće  zemlje  koji  nezakonito  boravi  u  Republici Hrvatskoj niti se koristiti njegovim radom.
 
Prekršajnim  odredbama  Zakona  o  strancima  propisane  su  novčane  kazne  i  mjere  u  slučaju nepoštivanja naprijed navedenih pravila.